medi-cal

Naglilingkod ang aming Member Services Department sa mahigit na 565,000 miyembro. Ang kanilang pinakaunang layunin ay magbigay ng katangi-tanging serbisyo sa bawat tanong ito man ay para sa tulong na natanggap bilang isang tawag sa telepono o kahilingan sa mail. Sa pagtatapos ng bawat tawag sa telepono ang bawat Kinatawan ng Member Services ay magtatanong sa inyo, "Natugunan ko ba ang inyong mga inaasahang serbisyo ngayong araw?"

Tungkol sa