Refine Your Search

 

 

Bed Hold/ TAR Process361194/20/2017 12:10:29 AMSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://partnershiphp.org/Providers/Policies/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Providers/Policies/Documents/Utilization Management/Utilization Management Attachments/MCUG3058-A.ppt&action=interactivepreviewhttp://partnershiphp.org/Providers/Policies/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Providers/Policies/Documents/Utilization Management/Utilization Management Attachments/MCUG3058-A.ppt&action=imagepreviewhttp://partnershiphp.org/Providers/Policies/Documents/Utilization Management/Utilization Management Attachments5100http://partnershiphp.org4/20/2017 12:10:29 AMpptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
2. Nondiscrimination Notice_TAG14968410/10/2017 11:39:27 AMSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://partnershiphp.org/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org10/10/2017 11:39:27 AMpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Auth to Release Pat1475179/26/2017 4:19:12 PMSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://partnershiphp.org/MembersTagalog/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/26/2017 4:19:12 PMpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Mga Karapatan at Responsibilidad1478729/27/2017 10:57:24 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/27/2017 10:57:24 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Paunang Pahintulot1479199/27/2017 9:55:22 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/27/2017 9:55:22 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Paunang Direktiba sa Pangangalaga ng Kalusugan ng California1479209/27/2017 9:55:57 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/27/2017 9:55:57 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Mga Referral sa mga Espesyalista1479269/27/2017 10:01:08 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/27/2017 10:01:08 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Higit pa - Mahahalagang Dokumento1479329/27/2017 10:08:51 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/27/2017 10:08:51 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
HUMANAP NG ISANG PRIMARY CARE PROVIDER14793410/6/2017 10:24:36 PMSTS_ListItem_850http://partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org10/6/2017 10:24:36 PMhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behavior Health1480859/22/2017 7:09:31 AMSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://partnershiphp.org/MembersTagalog/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://partnershiphp.org9/22/2017 7:09:31 AMpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js